openings_2

Happy together

In één avond nemen we gezamenlijk de dag van A tot Z door, zodat ik een goede impressie van jullie wensen krijg. Jullie krijgen terzelfder tijd inzicht in de beslissingen die jullie te wachten staan en kunnen zo een realistische inschatting maken van jullie tijdsbesteding. Ik geef feedback en advies over de unique selling points, specifieke kenmerken en mogelijkheden van de diverse leveranciers, locaties & professionals die jullie in kunnen huren.

Aan de hand van de keuzes die jullie maken, plaats ik opties. Vervolgens zet ik het geheel in een strakke dagplanning en maak een reëel kostenoverzicht.
Deze formule is bedoeld om je op weg te helpen naar D-day.

Na dit consult zouden jullie aanvullend kunnen kiezen voor The Big Easy.

Kosten: €750 incl BTW per consult en 12 werkuren